Ханко Митев - Хидроизолации и хидроизолационни материали. Ремонт на покриви.

Хидроизолации и ремонт на покриви

Ремонт на покриви, хидроизолации на покриви, хидроизолация на покрив

Златните правила при подготовка на покрива за ремонт, подготовка на съществуващата хидроизолация, избора на хидроизолационни материали и изпълнение на нова хидроизолация при ремонт на покриви. Хидроизоолации на покриви

Как се подготвя основата за ремонт на покрив? Въпроси при полагане на хидроизолация на покрив. Как се полага хидроизолация на покрив. 

Подготовка на основата при ремонт на покрив


Как се подготвя основата на покрив преди ремонт? 
7-те основни стъпки за подготовка ремонт на покрива. 

 1. Почистване от наличните замърсявания 
 2. Изрязване и осушаване на т.н. балони в съществуващата хидроизолация 
 3. Изкърпване на участъци с нарушена хидроизолация. 
 4. Изглаждане с горелка на малка напуквания в хидроизолацията на покрива
 5. Обработка на отлепените  участъци на покрива
 6. Покриване на пукнатини от размествания с компенсатори 
 7. Ремонт на хидроизолацията в зоната на водоприемниците

Изпълнение на нова хидроизолация


Как се полага хидроизолация на покрив. Изпълнение на нова хидроизолация на покриви. Описание на процеца на полагане на хидроизолация на покрив.  

Полагане на един слой хидроизолационна мембрана, АРР или SBS модификация на битума , основа от полиестер със защитна минерална посипка в хоризонталната част, частично или изцяло залепена за съществуващата покривна хидроизолация и цялостно залепени в местата на снаждане. Ако ивицата на залепване съвпадне с пукнатина в съществуващата хидроизолация , ивицата на залепване се измества.


В участъците около бордове, комини, и вертикални стени излизащи над покривната повърхност пласта от хидроизолационната мембрана се залепва цялостно.

При фасадните бордове височината на хидроизолацията трябва да бъде до най-горната точка на борда на фасадата, влючително и по хоризонталната му част.


Монтиране на отдушници, които да осигуряват паровентилиране на покривната хидроизолация от акумолираната влага. Пробива се отвор с р-р 10 х10 см в съществуващата хидроизолация до основата под нея. Поставя се отдушника и се свързава водоплътно с пласта нова хидроизолация. Предвиждат се по един брой на около 100 - 150 м2
Ремонтиране и възстановяване на обшивка от поцинкована ламарина там където е необходимо.
Обобщение

Изпълнена по този начин покривна хидроизолация отговаря на съвременните изисквания на този вид работи както по отношение на вида на материалите (битумополимерни мембрани с добри механични и температулни характеристики) така и по отношение технологията на апликиране ( залепване ч/з пламъчно запояване) и начина на полагане - частично залепване, което позволява в по-голяма степен поемане на деформации в основата под хидроизолацията, както и вентилиране и евакуиране на акумулирана влага или вода.


Подготовка на основата при ремонт на покрив


Как се подготвя основата на покрив преди ремонт? 
7-те основни стъпки за подготовка ремонт на покрива. 

 1. Почистване от наличните замърсявания 
 2. Изрязване и осушаване на т.н. балони в съществуващата хидроизолация 
 3. Изкърпване на участъци с нарушена хидроизолация. 
 4. Изглаждане с горелка на малка напуквания в хидроизолацията на покрива
 5. Обработка на отлепените  участъци на покрива
 6. Покриване на пукнатини от размествания с компенсатори 
 7. Ремонт на хидроизолацията в зоната на водоприемниците

Изпълнение на нова хидроизолация


Как се полага хидроизолация на покрив. Изпълнение на нова хидроизолация на покриви. Описание на процеца на полагане на хидроизолация на покрив.  

Полагане на един слой хидроизолационна мембрана, АРР или SBS модификация на битума , основа от полиестер със защитна минерална посипка в хоризонталната част, частично или изцяло залепена за съществуващата покривна хидроизолация и цялостно залепени в местата на снаждане. Ако ивицата на залепване съвпадне с пукнатина в съществуващата хидроизолация , ивицата на залепване се измества.


В участъците около бордове, комини, и вертикални стени излизащи над покривната повърхност пласта от хидроизолационната мембрана се залепва цялостно.

При фасадните бордове височината на хидроизолацията трябва да бъде до най-горната точка на борда на фасадата, влючително и по хоризонталната му част.


Монтиране на отдушници, които да осигуряват паровентилиране на покривната хидроизолация от акумолираната влага. Пробива се отвор с р-р 10 х10 см в съществуващата хидроизолация до основата под нея. Поставя се отдушника и се свързава водоплътно с пласта нова хидроизолация. Предвиждат се по един брой на около 100 - 150 м2
Ремонтиране и възстановяване на обшивка от поцинкована ламарина там където е необходимо.
Обобщение

Изпълнена по този начин покривна хидроизолация отговаря на съвременните изисквания на този вид работи както по отношение на вида на материалите (битумополимерни мембрани с добри механични и температулни характеристики) така и по отношение технологията на апликиране ( залепване ч/з пламъчно запояване) и начина на полагане - частично залепване, което позволява в по-голяма степен поемане на деформации в основата под хидроизолацията, както и вентилиране и евакуиране на акумулирана влага или вода.

Изработка на сайт, NetService поддръжка и SEO оптимизация от Максофт

Ханко Митев - Хидроизолации и хидроизолационни материали. Ремонт на покриви.

Attention!
www.hankomitev.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на МаксофтНачало / Ремонт и хидроизолация на покриви