ВХОД

Как се подготвя основата на покрив преди ремонт? 
7-те основни стъпки за подготовка ремонт на покрива. 

  1. Почистване от наличните замърсявания 
  2. Изрязване и осушаване на т.н. балони в съществуващата хидроизолация 
  3. Изкърпване на участъци с нарушена хидроизолация. 
  4. Изглаждане с горелка на малка напуквания в хидроизолацията на покрива
  5. Обработка на отлепените  участъци на покрива
  6. Покриване на пукнатини от размествания с компенсатори 
  7. Ремонт на хидроизолацията в зоната на водоприемниците
Избрани връзки