¬’ќƒ

 ак се полага хидроизолаци€ на покрив. »зпълнение на нова хидроизолаци€ на покриви. ќписание на процеца на полагане на хидроизолаци€ на покрив. †

ѕолагане на един слой хидроизолационна мембрана, ј–– или SBS модификаци€ на битума , основа от полиестер със защитна минерална посипка в хоризонталната част, частично или изц€ло залепена за съществуващата покривна хидроизолаци€ и ц€лостно залепени в местата на снаждане. јко ивицата на залепване съвпадне с пукнатина в съществуващата хидроизолаци€ , ивицата на залепване се измества.


¬ участъците около бордове, комини, и вертикални стени излизащи над покривната повърхност пласта от хидроизолационната мембрана се залепва ц€лостно.

ѕри фасадните бордове височината на хидроизолаци€та тр€бва да бъде до най-горната точка на борда на фасадата, влючително и по хоризонталната му част.


ћонтиране на отдушници, които да осигур€ват паровентилиране на покривната хидроизолаци€ от акумолираната влага. ѕробива се отвор с р-р 10 х10 см в съществуващата хидроизолаци€ до основата под не€. ѕостав€ се отдушника и се свързава водоплътно с пласта нова хидроизолаци€. ѕредвиждат се по един брой на около 100 - 150 м2
–емонтиране и възстанов€ване на обшивка от поцинкована ламарина там където е необходимо.
ќбобщение

»зпълнена по този начин покривна хидроизолаци€ отговар€ на съвременните изисквани€ на този вид работи както по отношение на вида на материалите (битумополимерни мембрани с добри механични и температулни характеристики) така и по отношение технологи€та на апликиране ( залепване ч/з пламъчно запо€ване) и начина на полагане - частично залепване, което позвол€ва в по-гол€ма степен поемане на деформации в основата под хидроизолаци€та, както и вентилиране и евакуиране на акумулирана влага или вода.

’идроизолационни материали


’идроизолации и хидроизолационни материали.

 

†ї

’идроизолационни материали мембрани на битумна основа - ѕрофитех XM


’идроизолационни материали мембрани ѕрофитех

 

†ї
»збрани връзки