Ханко Митев - Хидроизолации и хидроизолационни материали. Ремонт на покриви.

Хидроизолация и хидроизолационни материали - геотекстил

Геотекстил

Геотекстилът е гладък, непрекъснат материал, произвеждан от синтетични,  изкуствени и/или естествени влакна посредством механично  уплътняване чрез метода на иглонабиване или механично и термично уплътняване. Наричани още геосинтетика, тези продукти се използват в строителната дейност. Геотекстилът е идеален за дрениращи, сепариращи(отделящи) слоеве, филтри, укрепване на насипи (диги) и  скатове, и др. Голямото преимущество на геотекстила се състои в това, че строителните работи се извършват по улеснен начин, като така се увеличава производителността.

 Уеб дизайн, изработка, поддръжка и SEO оптимизация от Максофт

Ханко Митев - Хидроизолации и хидроизолационни материали. Ремонт на покриви.

Attention!
www.hankomitev.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на МаксофтНачало /  / Геотекстил