ВХОД

Геотекстил

Геотекстилът е гладък, непрекъснат материал, произвеждан от синтетични,  изкуствени и/или естествени влакна посредством механично  уплътняване чрез метода на иглонабиване или механично и термично уплътняване. Наричани още геосинтетика, тези продукти се използват в строителната дейност. Геотекстилът е идеален за дрениращи, сепариращи(отделящи) слоеве, филтри, укрепване на насипи (диги) и  скатове, и др. Голямото преимущество на геотекстила се състои в това, че строителните работи се извършват по улеснен начин, като така се увеличава производителността.

 

Избрани връзки