Ханко Митев - Хидроизолации и хидроизолационни материали. Ремонт на покриви.

Приложения

ПРИЛОЖЕНИЯ

Applications constructions

Геотекстилът, получен чрез  иглонабиване, има широк диапазон от различна плътност, което позволява контролирането на стабилизирането на почвата. Успешно се прилага в инфраструктурните работи и намалява разходите за суровините за изграждане на отводнителни/дренажни/ системи както за пътища, така и за основи.

пътища

http://www.minet.ro/wp-content/uploads/2015/10/Minet-drumuri-400x225.jpg

Геотекстилът има четири важни функции: сепариране (отделяне), филтриране, отводняване и/или укрепване. Геотекстилът поставен между фундамента и земната основа  предлага много предимства, такива като:

Предотвратява замърсяването на фундамента и слоевете на основата с фини частици /дребен материал
Позволява използването на материали за свободно оттичане и открито филтриране, по-ефективно от гледна точка на структурата.
Намалява изискванията за подготовка на мястото и увеличава отводняването на пътищата. Освен това спестява прекъсванията, причинявани от климатичното време.
Намалява дълбочината на изкопа, необходима за премахване на неподходящи материали от основата.
Удължава срока на експлоатация на настилката и намалява разходите при поддръжка и ремонт.
Друга функция се отнася до армирането на настилката.  Когато между слоевете настилка се слага геосинтетика за междинен слой, тази продуктова система става интегрирана структура на пътния участък, като създава бариера срещу просмукването на вода и абсорбира напреженията с цел намаляване образуването на рефлекторни пукнатини и такива, предизвиквани от  износването на новия повърхностен слой. По този начин геосинтетиката допринася за по-дългия експлоатационен срок на пътищата посредством водоизолиращата функция на продукта за пътна настилка с битумна изолация.

ПРОЕКТИ ЗА ДРЕНИРАНЕ(ОТВОДНЯВАНЕ)

http://www.minet.ro/wp-content/uploads/2015/10/Minet-drenare-2-400x225.jpg

Геотекстилът  има приложение  за отводняване на всички структури, включително под дренажи, канали за отвеждане на вода, прихващащи дренажи, дренажи за краищата на пътни настилки, дренажи за стени и бентове, дренажи за отстраняване на събрани/уловени алкални вещества, дренажи за спортни терени и др.

 

Геотекстилът предлага някои предимства като например:

  • Устойчив и постоянен филтър

  • Нисък/плитък изкоп

  • слабо въздействие върху околната среда

  • улеснено строителство с по-добро качество

  • намалени строителни разходи и време

Геотекстилът позволява употребата на  основни материали, свободно калибрирани, с отворен дренаж, много по-ефикасен структурно.

Железопътни линии

http://www.minet.ro/wp-content/uploads/2015/10/Minet-cai-ferate.jpg

Геотекстилът се използва за изграждане на нови железопътни линии или за поправяне на съществуващите железопътни линии в основни и второстепенни железопътни мрежи, за  превключватели/стрелки, точки на пресичане,  пътища за достъп до мостове, спирачни устройства и др.

Геотекстилът има четири основни функции, които подобряват безопасността при работа и ефикасността на пътищата: сепариране (отделяне), филтриране, отводняване и/или армиране (укрепване).

Геотекстилът се е доказал като ефикасно средство по отношение на разходите за удължаване експлоатационния срок на баласта, по този начин гарантирайки структурната цялост на геометрията на железопътните платформи. Minet предлага широк диапазон от продукти, включително геотекстил, откриван с радар  (RDG), с  AFER сертификация.

Защита с геомембрани

http://www.minet.ro/wp-content/uploads/2015/10/landfill-2-400x225.jpg

Геотекстилът се използва за защита с геомембрани срещу статична и динамична перфорация.

Геотекстилът се използва под насипи (диги) и други укрепващи материали.  Типичните приложения са: отводнителни канали, защита на речните брегове, защита на реки, брегове, изкуствени канали и системи за предпазване от ерозия за мостове и бентове.

Геотекстилът има такива предимства като:

  • устойчив и постоянен филтър

  • слабо въздействие върху околната среда

  • улеснено строителство с по-добро качество

  • намалено време за строителни дейности и съществено съкращаване на разходите за материали

Предотвратяване на ерозията на почвата и бреговете

http://www.minet.ro/wp-content/uploads/2015/10/IMG_1571-400x225.jpg

Имайки ролята на филтър,  геотекстилът за водоеми може да помогне при контролирането на пропускането на вода, като създава противокоризионни бариери, задържа частиците тиня/кал и позволява преминаването на чиста вода през материала.   

Материалите, използвани за крайбрежни ивици на водоеми, са направени от нетъкани полипропиленови влакна, които са били обработени да бъдат устойчиви на разпадане, предизвикано от излагането на УВ лъчи.

Геотекстилът също така се използва за укрепване на насипи и земни основи от слаб грунт. Почвените стени и склонове, армирани с геотекстил, представляват икономична алтернатива в сравнение със стените и скатовете, укрепени с  твърд бетон.

Геотекстилът също е ефикасен  при обезопасителни конструкции като общински и рискови диги, язовирни стени, канали, водни резервоари, съоръжения за обработка на отпадни води, обезопасителни басейни за отпадъци, ежедневна защита и др.

Геотекстилът представлява  съставна част от  защитните системи и се използва за различни приложения, свързани с околната среда, в това число системите за събиране на течности и газ, защита на междинни слоеве / облицоване с геомембрана срещу увреждане и перфорация.
Уеб дизайн, изработка, поддръжка и SEO оптимизация от Максофт

Ханко Митев - Хидроизолации и хидроизолационни материали. Ремонт на покриви.

Attention!
www.hankomitev.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на МаксофтНачало /  /  / Приложения