¬’ќƒ

- —упер ѕласти 10 и —упер ѕласти 10 с минерална посипка са полимерно-битумни мембрани модифицирани с пластомери (APP), основата на които е полиестерен материал усилен с мрежа от стъклени влакна (GRID) . ћодифицирани€т състав на битума подпомага устойчивостта и еластичността на материала, издържливоста му на ниски температури (-10 C), както и намал€ва неговото стареене.

- —упер ѕласти 10 е произведен от към горната си повърхност посипка от кварцов п€сък, които предпазват ролката от самозалепване и подпомагат развиването и по време на инсталаци€.

- —упер ѕласти 10 с минерална посипка e произведен от към горната си повърхност с минерални частици, които могат да бъдат оцветени в различни цветове. “ози минерален слой действа като устойчива на атмосферни въздействи€ повърхност и повишава естетиката след полагане.

» за двата вида мембрани са осигурени 10 см ленти по дължинана и 15 см по широчина, които позвол€ват лесното и качествено полагане на мембраната.

ќт към долната си повърхност —упер ѕласти 10 и —упер ѕласти 10 с минерална посипка са покрити със специален, който предпазва ролката от това да залепне за себе си. ўампованата повърхност на мембраната, ко€то е под полиетиленов филм при нагр€ване се размеква, като подпомага изб€гването на образуването на мехури (разсло€ване) ѕри достигане на подход€ща температура щампованата повърхност изчезва , като по този начин указва най-подход€щи€т момент за полагане. —топ€ващи€т филм също така има щампован 10 см квадрат, който позвол€ва изравн€ването на страничните гънки бързо и лесно по време на приложение .

- —упер ѕласти 10 и —упер ѕласти 10 с минерална посипка поради полиестерната армировка, удвоена с мрежа от стъклопластови подсилващи влакна предлага много добра стабилност на материала, добра статична и динамична устойчивост на пробиване, високи параметри за €кост на опън и €кост на скъсване, много добра надлъжна и напречна стабилност, както и висока точка на критично удължение.

≈Ћј—“» 10 - таблица с технически данни


—упер ѕласти 10 Ц ’идроизолационна мембрана

† “ехнически свойства††

ћ.U. †

†—уперѕласти† 10

††ƒопуски †

”крепване (армиране)

P (PM)
ѕолиестер GRID

ƒължина на ролката ( EN 1848 - 1)†

m

10

+ 0,2%

Ўирочина на ролката ( EN 1848 - 1)†

m

1

+ 1%

Ќоминална†тежест†( EN 1849 - 1)†

kg/m2

3/3.5/4/4.5/5/5.5

+ 7%

якост при опън
- надлъжна
- напречна

N/5 sm


750
600

+ 20%

 ритично удължение
( EN 12311 - 1)
- надлъжна
- напречна

%


45
45

+ 20%

—ъпротивление на статично натоварване
( EN 12730)

kg

25

Min

»здържливост на студ† ( ≈N 1109 )

ºC

- 10

+ 2ºC

—табилност на размери ( ≈N 1107 - 1)

%

0.2

Max

’идродинамично съпротивление ( ≈N 1110 )

††ºC

130

Min

”стойчивост на ср€зване (отместване) на връзките
(съединени€та) †( ≈N 12 317 )

N/5 sm

500/500

Min

¬одонепропускливост ( ≈N 1923 )

Kpa

60

Min

–еакци€ на огън† ( ≈N 13501 - 1)

Class

F

Min

»збрани връзки