Ханко Митев - Хидроизолации и хидроизолационни материали. Ремонт на покриви.

ЕЛАСТИ 10 - таблица с технически данни

Супер Пласти 10 – Хидроизолационна мембрана

   Технически свойства  

  М.U.  

 СуперПласти  10

  Допуски  

 Укрепване (армиране)

 

 P (PM)
Полиестер GRID

 

 Дължина на ролката ( EN 1848 - 1) 

 m

 10

+ 0,2%

 Широчина на ролката ( EN 1848 - 1) 

 m

 1

 + 1%

 Номинална тежест ( EN 1849 - 1) 

 kg/m2

 3/3.5/4/4.5/5/5.5

 + 7%

 Якост при опън
- надлъжна
- напречна

 N/5 sm


750
600

 + 20%

 Критично удължение
( EN 12311 - 1)
- надлъжна
- напречна

 %


45
45

 + 20%

 Съпротивление на статично натоварване
( EN 12730)

 kg

25

 Min

 Издържливост на студ  ( ЕN 1109 )

 ºC

- 10

 + 2ºC

 Стабилност на размери  ( ЕN 1107 - 1)

 % 

 0.2

 Max

 Хидродинамично съпротивление ( ЕN 1110 )

  ºC

 130

 Min

 Устойчивост на срязване (отместване) на връзките
(съединенията)  ( ЕN 12 317 )

 N/5 sm

500/500

 Min

 Водонепропускливост ( ЕN 1923 )

 Kpa

 60

 Min

 Реакция на огън  ( ЕN 13501 - 1)

 Class

 F

 MinУеб дизайн, изработка, поддръжка и SEO оптимизация от Максофт

Ханко Митев - Хидроизолации и хидроизолационни материали. Ремонт на покриви.

Attention!
www.hankomitev.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на МаксофтНачало /  /  /  / ЕЛАСТИ 10 - таблица с технически данни