Ханко Митев - Хидроизолации и хидроизолационни материали. Ремонт на покриви.

Изпълнение на нова покривна хидроизолация

Как се полага хидроизолация на покрив. Изпълнение на нова хидроизолация на покриви. Описание на процеца на полагане на хидроизолация на покрив.  

Полагане на един слой хидроизолационна мембрана, АРР или SBS модификация на битума , основа от полиестер със защитна минерална посипка в хоризонталната част, частично или изцяло залепена за съществуващата покривна хидроизолация и цялостно залепени в местата на снаждане. Ако ивицата на залепване съвпадне с пукнатина в съществуващата хидроизолация , ивицата на залепване се измества.


В участъците около бордове, комини, и вертикални стени излизащи над покривната повърхност пласта от хидроизолационната мембрана се залепва цялостно.

При фасадните бордове височината на хидроизолацията трябва да бъде до най-горната точка на борда на фасадата, влючително и по хоризонталната му част.


Монтиране на отдушници, които да осигуряват паровентилиране на покривната хидроизолация от акумолираната влага. Пробива се отвор с р-р 10 х10 см в съществуващата хидроизолация до основата под нея. Поставя се отдушника и се свързава водоплътно с пласта нова хидроизолация. Предвиждат се по един брой на около 100 - 150 м2
Ремонтиране и възстановяване на обшивка от поцинкована ламарина там където е необходимо.
Обобщение

Изпълнена по този начин покривна хидроизолация отговаря на съвременните изисквания на този вид работи както по отношение на вида на материалите (битумополимерни мембрани с добри механични и температулни характеристики) така и по отношение технологията на апликиране ( залепване ч/з пламъчно запояване) и начина на полагане - частично залепване, което позволява в по-голяма степен поемане на деформации в основата под хидроизолацията, както и вентилиране и евакуиране на акумулирана влага или вода.


PVC хидроизолационни материали мембрани Протан - Норвегия


PVC хидроизолационни материали мембрани

 »

Хидроизолационни материали


Хидроизолации и хидроизолационни материали.

 

 »

Хидроизолационни материали мембрани на битумна основа - Профитех XM


Хидроизолационни материали мембрани Профитех

 

 »

PVC хидроизолационни материали мембрани Протан - Норвегия


PVC хидроизолационни материали мембрани

 »

Хидроизолационни материали


Хидроизолации и хидроизолационни материали.

 

 »

Хидроизолационни материали мембрани на битумна основа - Профитех XM


Хидроизолационни материали мембрани Профитех

 

 »
Уеб дизайн, изработка, поддръжка и SEO оптимизация от Максофт

Ханко Митев - Хидроизолации и хидроизолационни материали. Ремонт на покриви.

Attention!
www.hankomitev.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт







Начало /  / Изпълнение на нова хидроизолация