Ханко Митев - Хидроизолации и хидроизолационни материали. Ремонт на покриви.

Изпълнение на хидроизолации в основи - хидроизолационни системи с материали на битумна основа

 Стандарти за приложение на хидроизолационни мембрани на битумна основа
 

1. За успешното транспортиране и съхранение

По време на транспортиране, работа и съхранение е препоръчително да се спазват някои прости процедури, чрез които да се избегне повредата на продукта:
- Товарете и разтоварвайте мембраните грижливо, като избягвате контакта с подложката и острите ръбове;
- Също така избягвайте силни удари със земята, особено при условия на ниски температури;
- Ролките трябва да бъдат съхранявани на сухо и проветриво място;
- На открито ролките трябва да се държат вертикално, като се взема от склада точното количество ролки, необходими, за да се изпълни договора;
- Мембраните не могат да се съхраняват повече от 12 месеца.

 2. Безопасно приложение

Пълното оборудване включва:
- Горелки със съответни съединителни тръби;
- Пригодени с регулатор под налягане;
- цилиндър с пропан;
- ножици със стоманени остриета, скрепери;
- ръкавици и специални обувки (по-специално такива, които не оставят следи по мембраната);

Правила за безопасност: 

Постоянна част от оборудването винаги трябва да бъде пожарогасител със среден капацитет. Около областите, които ще бъдат хидроизолирани трябва да се поставят предпазни парапети с приспособени против плъзгане ръбове.
Крайните отвори (т.е. прозорци на покрива и т.н.) в областите, които ще бъдат хидроизолирани, трябва да бъдат обезопасени с подложки или мрежи за стабилност (устойчивост) и за всеки случай тези отвори трябва да бъдат обозначени с разпознавателни знаци. Не бива да се използват стълби при пренасяне на материалите;
За да се избегнат пожари при използване на изпарители (бойлери, котли), тези изпарители (бойлери, котли) трябва да се държат поне на 10 метра разстояние от други запалими продукти.
В частност, преди използване на горелка върху повърхност, върху която е нанесен първи слой, уверете се, че повърхността е напълно суха (от 2 до 24 часа).

3. Препоръки за областите, които ще бъдат хидроизолирани 

Лоши атмосферни условия като дъжд, сняг и висока влажност могат да попречат на добрите резултати от прилагането на продукта. Температура по-ниска от +5 С и наличието на лед по време на прилагането може да причини пробиви, спуквания и т.н. по повърхността на мембраната. 
Налични дупки и каналчета трябва да бъдат запълнени, като се използва циментов разтвор. Всички насипни (свободнолежащи) материали трябва да бъдат премахнати от цялата повърхност, която предстои да бъде покрита. Идеалната повърхност за импрегниране трябва да има малки улейчетата към изходните отвърстия на покрива, за да се предотврати отлагане на вода на повърхността.

4. Принципни видове приложения

I. Газопламъчно залепване
А. Газопламъчно залепване
Б. Частично залепване в точки

II. Механическо прикрепване (фиксиране)
 Чрез фиксиране на мембраната към субстрата (основата) чрез използването на специално закрепване.

III. Чрез студени свързващи вещества (лепливо вещества)

Като се залепи мембраната към подложката чрез ивици студено свързващо вещество, подходящо разположено.

5. Приложения на съществуващи годни за поправка покриви

Изрежете съществуващите издувания или пукнатини, залепете отново същите и премахнете останалият свободен материал. Грундирайте цялата повърхност на покрива и напълно съединете новите мембрани.

6. Златните правила за перфектно приложение

Импрегнирането може да бъде извършено по много различни начини, но окончателният резултат зависи от правилния избор на материали и правилната техника. Най-добрите резултати ще бъдат постигнати ако се следват указанията долу:

Страната, която трябва да се стопи е релефната страна. При нагорещяване, когато релефността изчезне това указва подходящата температура на стопяване (точка на стопяване=melting point).

Разполагането на мембраните винаги трябва да започва от долния участък на областите, които трябва да се импрегнират, т.е. там, където са разположени изпускателните отвори или подкорнизни ръбове на покрива.

Връзките на страничните покривания трябва да имат минимална широчина 10 см, а покриването в края трябва да има минимална широчина 15 см.

В случай на полагане на втори слой, той трябва да бъде поставен на мин 50 см извън началното полагане на първия слой (разделена връзка).

Крайните полагания на самозащитените мембрани трябва да бъдат изпълнени след като e била нагорещена и е снета минералната самозащита на лежащия отдолу лист за около 15 см чрез шпатула.

Защита от светлина:

Ако мембраните имат обикновен стандартен гланц, е препоръчително да се приложат 2 слоя доброкачествено слънце-отразяващо покритие, приложено с валяк за нанасяне на боя. 

7. Поддръжка

За добрата поддръжка се предлагат следните дейности:

 - периодично почистване на изложените жлебове (улейчета), изпускателни отвори
 - периодично преглеждане на състоянието на слънцезащитните покрития и евентуално повторно нанасяне на същите
 - периодично преглеждане работата на изпускателни отвори, жлебове, ламаринена обшивка (хидроизолация) и др.Уеб дизайн, изработка, поддръжка и SEO оптимизация от Максофт

Ханко Митев - Хидроизолации и хидроизолационни материали. Ремонт на покриви.

Attention!
www.hankomitev.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт

opunati tavani

Опънати и окачени 3D opunati tavani за вас когато ви трябва CLIPSO! Simply incredible! Нови, модерни, предпочитани, желани, търсени. Лесни за поддръжка и почистване. Клипсо и opunati tavani  opunati tavani  www.clipso.bg  »  

opanati tavani Направихме го за вас! 3D opanati tavani CLIPSO! Simply incredible! Най-новите и най-предпочитаните методи, начини и технологии, средства в строителството и ремонтите за вашите opanati tavani до вас когато ви трябва от Клипсо.Начало /  / Изпълнение на хидроизолации в основи - хидроизолационни системи с материали на битумна основа