¬’ќƒ

- ≈Ћј—“» 15 и ≈Ћј—“» 15 с минерална посипка са полимерно-битумни мембрани модифицирани със стирен бутадиен стирен (SBS), основата на които е полиестерен материал усилен с мрежа от стъклени влакна . ћодифицирани€т състав на битума подпомага устойчивостта и еластичността на материала, издържливоста му на ниски температури (-15 C), както и намал€ва неговото стареене.

- ≈Ћј—“» 15 е произведен от към горната си повърхност с полиетиленов филм или посипка от кварцов п€сък, които предпазват ролката от самозалепване и подпомагат развиването и по време на инсталаци€.

- ≈Ћј—“» 15 с минерална посипка e произведен от към горната си повърхност с минерални частици, които могат да бъдат оцветени в различни цветове. “ози минерален слой действа като устойчива на атмосферни въздействи€ повърхност и повишава естетиката след полагане.

» за двата вида мембрани са осигурени 10 см ленти по дължинана и 15 см по широчина, които позвол€ват лесното и качествено полагане на мембраната.

-ќт към долната си повърхност ≈Ћј—“» 15 и ≈Ћј—“» 15 с минерална посипка са покрити със специален филм, който предпазва ролката от това да залепне за себе си. ўампованата повърхност на мембраната, ко€то е под полиетиленов филм при нагр€ване се размеква, като подпомага изб€гването на образуването на мехури (разсло€ване) ѕри достигане на подход€ща температура щампованата повърхност изчезва , като по този начин указва най-подход€щи€т момент за полагане.

- ≈Ћј—“» 15 и ≈Ћј—“» 15 с минерална посипка поради полиестерната армировка, удвоена с мрежа от стъклопластови подсилващи влакна предлага много добра стабилност на материала, добра статична и динамична устойчивост на пробиване, високи параметри за €кост на опън и €кост на скъсване, много добра надлъжна и напречна стабилност, както и висока точка на критично удължение.

»збрани връзки