¬’ќƒ

—”ѕ≈– ѕЋј—“» 5- хидроизолационна мембрана

—”ѕ≈– ѕЋј—“» 5 и —”ѕ≈– ѕЋј—“» 5 с минерална посипка са модифицирани полимерно-битумни мембрани, които са произведени от дестилиран битум и пластомери (APP), армирани с нетъкана полиестерна основа, допълнително усилена надлъжно със стъклени влакна (P&Pћ) или от стъклена мрежа (V&Vћ). ћодифицирани€т битум намал€ва многократно стареенето на материала, прави го устойчив на ниски температури до (-5 C), повишава неговата еластичност.

—”ѕ≈– ѕЋј—“» 5 и —”ѕ≈– ѕЋј—“» 5 (V) се произвеждат с п€съчна посипка на горната повърхност, ко€то предпазва ролката да се залепи за себе си и подпомага развиването на продукта по време на полагане.

—”ѕ≈– ѕЋј—“» 5 и —”ѕ≈– ѕЋј—“» 5 ћинерал са произведени от към горната си повърхност с минерални частици, които могат да бъдат оцветени в различни цветове. “ози минерален слой действа като устойчива на атмосферни въздействи€ повърхност и повишава естетиката след полагане. » за двата вида мембрани са осигурени 10 см ленти по дължина и 15 см по широчина, които позвол€ват лесното и качествено полагане на мембраната.

ќт към долната си повърхност —”ѕ≈– ѕЋј—“» 5 (P)(Pћ) и —”ѕ≈– ѕЋј—“» 5 (V)(Vћ) с минерална посипка са покрити със специален слой, който предпазва ролката от това да залепне за себе си. ўампованата повърхност на мембраната, ко€то е под полиетиленов филм при нагр€ване се размеква, като подпомага изб€гването на образуването на мехури (разсло€ване) ѕри достигане на подход€ща температура щампованата повърхност изчезва , като по този начин указва най-подход€щи€т момент за полагане. —топ€ващи€т филм също така има щампован 10 см квадрат, който позвол€ва изравн€ването на страничните гънки бързо и лесно по време на приложение

—”ѕ≈– ѕЋј—“» 5 и —”ѕ≈– ѕЋј—“» 5 с минерална посипка поради полиестерната армировка, удвоена със стъклопластови подсилващи надлъжни влакна предлага много добра стабилност на материала, добра статична и динамична устойчивост на пробиване, високи параметри за €кост на опън и €кост на скъсване, много добра надлъжна и напречна стабилност, както и висока точка на критично удължение

ќт друга страна —”ѕ≈– ѕЋј—“» 5 (V) и минералната —”ѕ≈– ѕЋј—“» 5 (Vћ) предлагат отлична стабилност на размерите и обикновено се използват като първи пласт в двупластова система (V), или като покривен пласт във вид на минерална посипка (Vћ) , върху полиестер.

—”ѕ≈– ѕЋј—“» 5 - таблица с технически данни


† “ехнически свойства††

ћ.U. †

†—уперпласти† 5

—уперпласти† 5 ††ƒопуски †

”крепване (армиране)

(V/VM)
†стъклено влакно†

(P/PM)
†полиестер†

ƒължина на ролката ( EN 1848 - 1)†

m

10

10

+ 0,2%

Ўирочина на ролката ( EN 1848 - 1)†

m

1

1

+ 1%

Ќоминална†тежест†( EN 1849 - 1)†

kg/m2

3/3.5/4/4.5/5/5.5

3/3.5/4/4.5/5/5.5 †

+ 3%

Ќоминална†дебелина†( EN 1849 - 1)

mm

3.4

3.4

+ 3%

якост при опън
- надлъжна
- напречна

N/5 sm


450
350


700
550

+ 20%

 ритично удължение
- надлъжна
- напречна

%


2
2


45
45

+ 20%

—ъпротивление на статично натоварване

kg

5

25

Min

»здържливост на студ† ( ≈N 1109 )

ºC

- 5

- 5

+ 2ºC

—табилност на размери ( ≈N 1107 - 1)

%

0.1

0.2

Max

’идродинамично съпротивление ( ≈N 1110 )

††ºC

130

130

Min

¬одонепропускливост ( ≈N 1923 )

Kpa

60

60

Min

–еакци€ на огън† ( ≈N 13501 - 1)

Class

F

F

»збрани връзки