Ханко Митев - Хидроизолации и хидроизолационни материали. Ремонт на покриви.

PROTAN SE EX EXG

PROTAN SE EX EXG

PROTAN SE е хидроизолационен материал, който се използва върху незащитени покривни конструкции при вакуумни или механично закрепвани системи. Тези покривни системи са подходящи за приложение както при ново строителство така и при ремонтни дейности, при плоски и наклонени покриви.
PROTAN EX е PROTAN SE с ламинирано полиестерно покритие на обратната си страна и може да бъде използван за директно полагане върху стари покривни мембрани . PROTAN EXG е PROTAN SE с ламинирано покритие от стъклени нишки на обратната си страна и може да бъде монтиран директно върху полистиренова топлоизолация(EPS или XPS) . Препоръчваме всички покриви да имат наклон минимум 1:40, за да има сигурно оттичане. 

PROTAN SE

Произведен е от пластичен/гъвкав PVC материал с армировка от тъкан полиестер.
PVC материала съдържа стабилизатори, които правят продукта устойчив на високи и ниски температури, на ултравиолетови лъчи, а също така при възникване на пожар мембраната съдържа съставки забавящи горенето. PROTAN SE, EX и EXG са налични при дебелини и спецификации както е показано по-долу.

 

 PROTAN SE, EX, EXG

  PROTAN SE, EX, EXG  

 PROTAN EX

 PROTAN EXG  

 Дебелина

1,2 мм

1,6 мм

Теглото на полиестерното покритие от обратната страна = 180 г/м2

Теглото на покритието от стъклени нишки от обратната страна = 50 г/м2

  Тегло

  ≥ 1,4 кг/м2

  ≥ 1,75 кг/м2

   

Гъвкавост при ниски температури - климатични условия

PROTAN SE е създаден в Норвегия за нискотемпературните условията в Скандинавия през зимните месеци. Материалът остава гъвкав при ниски температури, по време на инсталиране и използване, без да се напуква. Материалът може да бъде инсталиран при всички видове атмосферни условия, дори когато вали дъжд.

 

PROTAN SE, EX, EXG
1,2 мм – 1,6 мм

Гъвкавост при ниски температури EN 495-5 

- 30 oC


Паропропускливост

PROTAN SE, EX, EXG са паропропускливи материали. Когато се използва като механично прикрепвана система, мембраната представлява идеално решение за покривни конструкции с ограничен риск от конденз в междинните слоеве.

Отражение на слънчевата светлина Сравнително светло оцветения покривен материал може да намали повърхностната температура при топло време и задържането на топлината в интериорната част на сградата. Когато се използва климатична инсталация, спестяването на разходите може да бъде значително.

Якост на опън и якост на скъсване

Якостта на опън е важна характеристика при определянето на способността на материала да се съпротивлява на силата на вятъра, топлинните движения и на други различни движения на конструкцията на сградата. Високата якост на скъсване е от особена важност за механично закрепваните мембранни покривни системи. Характеристиките якост на опън и якост на скъсване са показани в таблицата по-долу.

 

PROTAN SE и EXG

PROTAN SE и EXG

PROTAN EX

PROTAN EX

 

1,2 мм

1,6 мм

1,2 мм

1,6 мм

Якост на опън EN 12311-2

1050 N/50 мм

1050 N/50 мм

1200 N/50 мм

1200 N/50 мм

Разривно удължение EN 12311-2

> 15 % 

> 15 % 

> 15 %

> 15 %

Съпротивление при разкъсване EN 12310-2

210 N

210 N 

300 N 

300 N 


Устойчивост на пробиване PROTAN SE, EX и EXG са устойчиви на нормален пешеходен трафик по време на поддръжката на покрива и по време на проверки. В зони, където се очаква пешеходен трафик с по-голяма честота, например по пътеките към най-горната част на покрива, към материала PROTAN SE може да бъде закрепена мембрана за пътеки, обикновено в контрастен цвят. Различните дебелини и наслояване на ватата съответно на Protan SE, EX и EXG осигуряват подходяща устойчивост според субстрата. Подробностите за устойчивостта на пробив са показани в следната таблица.

 

PROTAN SE и EXG

PROTAN SE и EXG

PROTAN EX

PROTAN EX

 

1,2 мм

1,6 мм

1,2 мм

1,6 мм

Проникване с усилваща се сила върху EPS 20 кг/мEN 12730

 < 350 N

 < 400 N

 < 550 N

< 550 N

Устойчивост на пробиване при удар + 23 oC
EN 12691

8 мм

8 мм

 6 мм

6 мм

Устойчивост на пробиване при удар -20 oC
EN 12691

10 мм

10 мм

8 мм

 8 мм 


Устойчивост на химическо въздействие Устойчивостта на Protan SE, EX и EXG на химическо въздействие зависи от концентрацията, продължителността на контакта и температурата. Таблицата на следващата страница посочва устойчивостта на Protan SE на различни често срещани вещества при нормална температура. Моля, свържете се с Техническия отдел на Протан за конкретни концентрации и други материали.

Материал

Устойчивост

Материал

Устойчивост

Алуминий

добре пригоден

Парафин

зависи от условия

Асфалт

неустойчив

Петрол 

неустойчив 

Битум 

неустойчив 

Сол на алуминий 

неустойчив

Калиев хидроксид (поташ каустик) 

добре пригоден 

Сол на амоний 

добре пригоден 

Въглероден окис 

добре пригоден 

Сол на калций

добре пригоден

Тетрахлорметан

зависи от условия

Сол на магнезий 

добре пригоден

Готварска сол

добре пригоден

Сол на калий 

добре пригоден

Материали от мед и желязо

добре пригоден

Сол на натрий 

добре пригоден

Миещи препарати

добре пригоден

Морска вода

добре пригоден

Дизелово гориво и мазут 

зависи от условия 

Сапун

добре пригоден

Етилов етер

неустойчив 

Омекотители

неустойчив

Мазнини (животински и растителни) 

неустойчив 

Разтворител 

неустойчив

Формалдехид 

зависи от условия

Пара

добре пригоден 

Железни отпадъци

зависи от условия

Катран (смола) 

неустойчив 

Моторни масла 

зависи от условия

Терпентиново масло 

неустойчив 

Азотна киселина 

зависи от условия

Уреа

добре пригоден 

Неароматни минерални масла

зависи от условия

Хербициди (водни)

добре пригоден 

Масла (животински и растителни)

неустойчив

Химически вещества за защита на дървесина 

зависи от условия


 Стареене 

Ускореното изпитване на атмосфероустойчивост показа, че минималния жизнен цикъл на мембрана PROTAN SE с дебелина 1,2 мм е 25 години. Ефектите на стареенето започват да се проявяват от горната външна повърхност на мембраната и продължават навътре през дебелината. Така мембрана PROTAN SE 1,6 мм има по-дълъг живот. Използването на по-светли цветове спомага да се намали повърхностната температура и може по този начин да подобри характеристиките на мембраната по отношение на стареенето.

Цветове

Материалът на Protan SE, EX и EXG е наличен в следните стандартни цветове:
Тъмносив, светлосив, черен, син, червен и меднозелен. В зависимост от покривната площ , материалът на мембраната може да бъде произведен в специални цветове.

Противоплъзгаща повърхност

Protan SE, EX и EXG имат уникална устойчива на плъзгане повърхност като стандарт. Сравнени с нетекстурните материали, те имат съществен фактор на безопасност, когато върху тях се стъпва във влажно време.Уеб дизайн, изработка, поддръжка и SEO оптимизация от Максофт

Ханко Митев - Хидроизолации и хидроизолационни материали. Ремонт на покриви.

Attention!
www.hankomitev.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на МаксофтНачало /  /  / PROTAN SE EX EXG