Ханко Митев - Хидроизолации и хидроизолационни материали. Ремонт на покриви.

PROTAN GT

PROTAN GT

PROTAN GT 2,4 мм е PVC хидроизолационна мембрана, предназначена главно за използване като незащитено покритие върху тераси с пешеходен трафик. Добавени са пластификатори и UV стабилизатори, за да направят материала подходящ за използване навън. PROTAN GT се монтира на хоризонтални повърхности, като детайлите и периферията се изпълняват с PROTAN GT 1,4 мм.

 

  PROTAN GТ  

  PROTAN GТ  

 Дебелина

2,4 мм

1,4 мм

  Тегло

  ≥ 2,5 кг/м2

  ≥ 1,6 кг/м2

Гъвкавост при ниски температури - климатични условия

PROTAN GT е създаден в Норвегия за нискотемпературните условия в Скандинавия през зимните месеци.

 

  PROTAN GТ 

  Гъвкавост при ниски температури EN 495-5  

- 30 oC

Отражение на слънчевата светлина

Сравнително светло оцветената мембрана за тераси може да намали повърхностната температура при топло време и задържането на топлината в интериорната част на сградата.

Якост на опън и якост на скъсване

Якостта на опън е важна характеристика при определянето на способността на материала да се съпротивлява на силата на вятъра, топлинните движения и на други различни движения на конструкцията на сградата. Характеристиките якост на опън и якост на скъсване са показани в таблицата.

 

PROTAN GТ  

Якост на опън EN 12311-2

   ≥ 500 N/50 мм  

Разривно удължение EN 12311-2

≥ 200 % 

Съпротивление при разкъсване EN 12310-2

≥ 130 N

Устойчивост на пробиване

PROTAN G е устойчив на нормален пешеходен трафик по време на поддръжката на покрива и по време на проверки. Подробностите за устойчивостта на пробив са показани в следната таблица

 

  PROTAN GT 

Проникване с усилваща се сила върху EPS 20 кг/м2  EN 12730

≥ 300 N

Устойчивост на пробиване при удар + 23 oC EN 12691

< 10 мм/диам.

Устойчивост на пробиване при удар -20 oC < 20мм EN 12691

 < 12 мм/диам. 

Устойчивост на химическо въздействие

Устойчивостта на Protan GТ на химическо въздействие зависи от концентрацията, продължителността на контакта и температурата. Таблицата на следващата страница посочва устойчивостта на Protan GТ на различни често срещани вещества при нормална температура. Моля, свържете се с Техническия отдел на Протан за конкретни концентрации и други материали.

Материал

Устойчивост

Материал

Устойчивост

Алуминий

добре пригоден

Парафин

зависи от условия

Асфалт

неустойчив

Петрол 

неустойчив 

Битум 

неустойчив 

Сол на алуминий 

неустойчив

Калиев хидроксид (поташ каустик) 

добре пригоден 

Сол на амоний 

добре пригоден 

Въглероден окис 

добре пригоден 

Сол на калций

добре пригоден

Тетрахлорметан

зависи от условия

Сол на магнезий 

добре пригоден

Готварска сол

добре пригоден

Сол на калий 

добре пригоден

Материали от мед и желязо

добре пригоден

Сол на натрий 

добре пригоден

Миещи препарати

добре пригоден

Морска вода

добре пригоден

Дизелово гориво и мазут 

зависи от условия 

Сапун

добре пригоден

Етилов етер

неустойчив 

Омекотители

неустойчив

Мазнини (животински и растителни) 

неустойчив 

Разтворител 

неустойчив

Формалдехид 

зависи от условия

Пара

добре пригоден 

Железни отпадъци

зависи от условия

Катран (смола) 

неустойчив 

Моторни масла 

зависи от условия

Терпентиново масло 

неустойчив 

Азотна киселина 

зависи от условия

Уреа

добре пригоден 

Неароматни минерални масла

зависи от условия

Хербициди (водни)

добре пригоден 

Масла (животински и растителни)

неустойчив

Химически вещества за защита на дървесина 

зависи от условия

Стареене

Ускореното изпитване на атмосфероустойчивост показа, че минималния жизнен цикъл е 20 години в зависимост от степента на употреба.

Цветове

Материалът на PROTAN GТ е наличен в следните три стандартни цветове: тъмносив, светлосив и зелен. Долната страна на мембраната е тъмна.

Противоплъзгаща повърхност

PROTAN GТ има уникална устойчива на плъзгане повърхност, заложена като стандарт. Сравнен с нетекстурните материали, той има съществен фактор на безопасност, когато върху него се стъпва във влажно време.Уеб дизайн, изработка, поддръжка и SEO оптимизация от Максофт

Ханко Митев - Хидроизолации и хидроизолационни материали. Ремонт на покриви.

Attention!
www.hankomitev.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на МаксофтНачало /  /  / PROTAN GT