Ханко Митев - Хидроизолации и хидроизолационни материали. Ремонт на покриви.

PROTAN G

PROTAN G

PROTAN G е основният материал, който се използва върху покриви, защитени с дребен чакъл, а в някои случаи върху озеленени покриви. Тази покривна система е подходяща за приложение при ново строителство и при обновяване. Препоръчваме всички покриви да имат наклон минимум 1:40, за да се осигури оттичане.

PROTAN G

Произведено от пластичен/гъвкав PVC материал с основа от фибростъкло.Съдържа стабилизатори, които правят продукта устойчив на ултравиолетови лъчи, на високи и ниски температури и на атаките на микробите.

Protan G е наличен при дебелини и спецификации както е показано по-долу.

 

 PROTAN GG

 Дебелина

1,5 мм

  Тегло

  ≥ 1,65 кг/м2

Гъвкавост при ниски температури - климатични условия

PROTAN G е създаден в Норвегия за нискотемпературните условията в Скандинавия през зимните месеци. Материалът остава гъвкав при ниски температури, по време на инсталиране и използване, без да се напуква. Материалът може да бъде инсталиран при всички видове атмосферни условия, дори когато вали дъжд.

 

PROTAN G 1,5 мм

  Гъвкавост при ниски температури EN 495-5  

- 30 oC


 Паропропускливост

PROTAN G е паропропусклив материал. Когато е свободно положена, мембраната представлява идеално решение за покривни конструкции с ограничен риск от конденз в междинните слоеве.

Отражение на слънчевата светлина

Сравнително светло оцветения покривен материал може да намали повърхностната температура при топло време и задържането на топлината в интериорната част на сградата. Когато се използва климатична инсталация, спестяването на разходите може да бъде значително. Същият ефект се получава, когато се използват проекти на покриви, защитени с дребен чакъл.

Якост на опън и якост на скъсване

Якостта на опън е важна характеристика при определянето на способността на материала да се съпротивлява на различни движения. Характеристиките якост на опън и якост на скъсване са показани в таблицата.

 

   PROTAN G 1,5 мм   

Якост на опън EN 12311-2

≥ 450 N/50 мм

Разривно удължение EN 12311-2

> 118 % 

Съпротивление при разкъсване EN 12310-2

> 110  N

Устойчивост на пробиване

PROTAN G е устойчив на нормален пешеходен трафик по време на поддръжката на покрива и по време на проверки. В зони, където се очаква пешеходен трафик с по-голяма честота, например по пътеките към най-горната част на покрива, към материала PROTAN G може да бъде закрепена мембрана за пътеки, обикновено в контрастен цвят. Подробностите за устойчивостта на пробив са показани в следната таблица

 

PROTAN G 1,5 мм 

Проникване с усилваща се сила върху EPS 20 кг/м2  EN 12730

 ≥  200 N

Устойчивост на пробиване при удар + 23 oC  ≥  15 мм EN 12691

15 мм

Устойчивост на пробиване при удар + 20 oC <  15 мм EN 12691

20 мм

Устойчивост на химическо въздействие

Устойчивостта на Protan G на химическо въздействие зависи от концентрацията, продължителността на контакта и температурата. Таблицата на следващата страница посочва устойчивостта на Protan G на различни често срещани вещества при нормална температура. Моля, свържете се с Техническия отдел на Протан за конкретни концентрации и други материали.

Материал

Устойчивост

Материал

Устойчивост

Алуминий

добре пригоден

Парафин

зависи от условия

Асфалт

неустойчив

Петрол 

неустойчив 

Битум 

неустойчив 

Сол на алуминий 

неустойчив

Калиев хидроксид (поташ каустик) 

добре пригоден 

Сол на амоний 

добре пригоден 

Въглероден окис 

добре пригоден 

Сол на калций

добре пригоден

Тетрахлорметан

зависи от условия

Сол на магнезий 

добре пригоден

Готварска сол

добре пригоден

Сол на калий 

добре пригоден

Материали от мед и желязо

добре пригоден

Сол на натрий 

добре пригоден

Миещи препарати

добре пригоден

Морска вода

добре пригоден

Дизелово гориво и мазут 

зависи от условия 

Сапун

добре пригоден

Етилов етер

неустойчив 

Омекотители

неустойчив

Мазнини (животински и растителни) 

неустойчив 

Разтворител 

неустойчив

Формалдехид 

зависи от условия

Пара

добре пригоден 

Железни отпадъци

зависи от условия

Катран (смола) 

неустойчив 

Моторни масла 

зависи от условия

Терпентиново масло 

неустойчив 

Азотна киселина 

зависи от условия

Уреа

добре пригоден 

Неароматни минерални масла

зависи от условия

Хербициди (водни)

добре пригоден 

Масла (животински и растителни)

неустойчив

Химически вещества за защита на дървесина 

зависи от условия

Стареене

Ускореното изпитване на атмосфероустойчивост показа, че минималния жизнен цикъл на мембрана PROTAN G 1,5 мм е 25 години. Използването на по-светли цветове спомага да се намали повърхностната температура и може по този начин да подобри характеристиките на мембраната по отношение на стареенето.

 

Противоплъзгаща повърхност

PROTAN G има уникална устойчива на плъзгане повърхност като страндарт. Сравнен с нетекстурните материали, той има съществен фактор на безопасност, когато върху него се стъпва във влажно време.Уеб дизайн, изработка, поддръжка и SEO оптимизация от Максофт

Ханко Митев - Хидроизолации и хидроизолационни материали. Ремонт на покриви.

Attention!
www.hankomitev.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на МаксофтНачало /  /  / PROTAN G