Ханко Митев - Хидроизолации и хидроизолационни материали. Ремонт на покриви.

PROTAN GG

PROTAN GG

PROTAN GG е основният материал, който се използва за многоетажни паркинги, за озеленени покриви, водостоци и подземни конструкции. Тази мембранна система е подходяща за приложение при ново строителство и при ремонтни дейности.

PROTAN GG

Произведен е от пластичен/гъвкав PVC материал с основа от фибростъкло. PVC мембраната съдържа стабилизатори, които правят продукта устойчив на високи и ниски температури. Protan GG е наличен при дебелини и спецификации както е показано по-долу. 

 

   PROTAN GG   

    Дебелина     

2,0 мм

Тегло

2,15 кг/м2

Гъвкавост при ниски температури - климатични условия

PROTAN GG е създаден в Норвегия за климатичните условия в Скандинавия през зимните месеци. Материалът остава гъвкав при ниски температури, по време на инсталиране и използване, без да се напуква. Материалът може да бъде инсталиран при всички видове атмосферни условия, дори когато вали дъжд.

 

   PROTAN GG   

   Гъвкавост при ниски температури EN 495-5  

- 30 oC


 Паропропускливост

PROTAN GG е паропропусклив материал. Когато е свободно положена, мембраната представлява идеално решение за покривни конструкции с ограничен риск от конденз в междинните слоеве.

Якост на опън и якост на скъсване

Якостта на опън е важна характеристика при определянето на способността на материала да се съпротивлява на различни движения. Характеристиките якост на опън и якост на скъсване са показани в таблицата.

 

PROTAN GG

Якост на опън EN 12311-2

600 N/50 мм

Разривно удължение EN 12311-2

> 200 % 

Съпротивление при разкъсване EN 12310-2

> 300 N

 Устойчивост на пробиване

PROTAN GG е устойчив на нормален пешеходен трафик. Преди монтирането на повърхностната конструкция, Protan GG трябва да бъде покрит от предпазен слой. Подробностите за устойчивостта на пробив са показани в следната таблица.

 

PROTAN GG

Проникване с усилваща се сила върху EPS 20 кг/мEN 12730

  ≥ 350 N

Устойчивост на пробиване при удар + 23 oC  ≤ 15 мм 
EN 12691

≤ 12 мм

Устойчивост на пробиване при удар +20 oC ≤ 20 мм 
EN 12691

≤ 12 мм

Устойчивост на химическо въздействие

Устойчивостта на Protan GG на химическо въздействие зависи от концентрацията, продължителноста на контакта и температурата. Таблицата посочва устойчивостта на Protan GG на различни често срещани вещества при нормална температура. Моля, свържете се с Техническия отдел на Протан за конкретни концентрации и други материали.

Материал

Устойчивост

Материал

Устойчивост

Алуминий

добре пригоден

Парафин

зависи от условия

Асфалт

неустойчив

Петрол 

неустойчив 

Битум 

неустойчив 

Сол на алуминий 

неустойчив

Калиев хидроксид (поташ каустик) 

добре пригоден 

Сол на амоний 

добре пригоден 

Въглероден окис 

добре пригоден 

Сол на калций

добре пригоден

Тетрахлорметан

зависи от условия

Сол на магнезий 

добре пригоден

Готварска сол

добре пригоден

Сол на калий 

добре пригоден

Материали от мед и желязо

добре пригоден

Сол на натрий 

добре пригоден

Миещи препарати

добре пригоден

Морска вода

добре пригоден

Дизелово гориво и мазут 

зависи от условия 

Сапун

добре пригоден

Етилов етер

неустойчив 

Омекотители

неустойчив

Мазнини (животински и растителни) 

неустойчив 

Разтворител 

неустойчив

Формалдехид 

зависи от условия

Пара

добре пригоден 

Железни отпадъци

зависи от условия

Катран (смола) 

неустойчив 

Моторни масла 

зависи от условия

Терпентиново масло 

неустойчив 

Азотна киселина 

зависи от условия

Уреа

добре пригоден 

Неароматни минерални масла

зависи от условия

Хербициди (водни)

добре пригоден 

Масла (животински и растителни)

неустойчив

Химически вещества за защита на дървесина 

зависи от условия


 Стареене

Ускореното изпитване на атмосфероустойчивост показа, че минималния жизнен цикъл на PROTAN GG е 25 години.

Противоплъзгаща повърхност

PROTAN GG има уникална устойчива на плъзгане повърхност като стандарт. Сравнен с нетекстурните материали, той има съществен фактор на безопасност, когато върху него се стъпва във влажно време.Уеб дизайн, изработка, поддръжка и SEO оптимизация от Максофт

Ханко Митев - Хидроизолации и хидроизолационни материали. Ремонт на покриви.

Attention!
www.hankomitev.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на МаксофтНачало /  /  / PROTAN GG